När-gruppen

 

Steg för Stegs lokala grupp i Sydösterbotten kallas När-gruppen.

Gruppen hade sin första träff i augusti 2019, då 10 medlemmar samlades. Senare på hösten träffade samma gäng också 4BT-verksamheten och fick mera information om deras vänverksamhet. Då träffades vi i samband med Mikaelimarknaden i Kristinestad.  

Gruppen kommer att träffas 2-3 gånger per termin. Närgruppen träffas ibland i Närpes och ibland i Kristinestad. 

 

Om du är intresserad att komma med i När-gruppen kan du kontakta Annika Martin på e-post: annika.martin@fduv.fi eller per telefon på nummer 040 567 9257.