Årsmöte

Steg för Stegs medlemmar samlas till årsmöte
i samband med Storträffen i Pargas.
Årsmötet hålls lördagen den 26 oktober kl.16-18.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 

Här kan du bekanta dig med styrelsens förslag till:
Verksamhetsberättelse 2018
Bokslut 2018 (lättläst sammandrag)
Verksamhetsplan och budget 2020

Du som anmält dig till Storträffen får årsmöteshandlingarna skickade per post.