Årsmöte

 

Steg för Stegs medlemmar samlas till årsmöte
i samband med Storträffen den 6-7 oktober på Norrvalla i Vörå.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 

Här kan du ta del av föreningens förslag till:

Verksamhetsberättelse 2017
Bokslut 2017
Verksamhetsplan och budget 2019