Välkommen till Veckans ord!

Det finns många svåra ord som har att göra med personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Därför presenterar vi lättlästa förklaringar av svåra ord.

Varje vecka kommer ett nytt ord eller tema som vi förklarar.

Det är veckans ord.

Funktionsnedsättning

09.05.2017 kl. 11:53
Vad betyder egentligen ordet funktionsnedsättning? Varför använder vi just det ordet? Och vad finns det för andra liknande ord?

Funktionsnedsättning

Vad betyder det egentligen?

Att ha en funktionsnedsättning innebär
att du har det svårare än andra att fungera på ett sätt som anses vara normalt.
Din kropp fungerar helt enkelt annorlunda.

Det kan handla om en medfödd funktionsnedsättning
eller en skada som du fått senare i ditt liv,
som kan orsaka en funktionsnedsättning.
På finska heter det vammaisuus.

Det finns olika funktionsnedsättningar.
Man kan ha en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

En fysisk funktionsnedsättning kan vara en synskada, en hörselskada eller ett rörelsehinder.
Det betyder att du har svårt att se, höra eller röra på dig, t.ex. att du är rullstolsburen.

En psykisk funktionsnedsättning handlar om hur du mår och känner dig.
Det betyder att du inte mår bra även om du kan röra på dig fysiskt.

En intellektuell funktionsnedsättning handlar om en utvecklingsstörning.
En person med utvecklingsstörning
är en person som kan ha svårt att förstå, lära sig nya saker eller uttrycka sina tankar och känslor.

Vad finns det för andra ord?

Förut använde man ordet handikapp.
Det används inte så ofta längre.

Många tycker att ordet handikappad är ett fult ord.
Istället ska man säga att en person har en funktionsnedsättning.

Ordet handikapp används ibland när man beskriver något i samhället,
t.ex. ett handikappförbund, handikapplagstiftning eller handikappidrott.

Ibland pratar man om funktionshinder.
Det betyder att det finns hinder runt omkring dig
som gör det svårt för dig att leva och röra dig som andra.
Hindren finns alltså i samhället och inte hos personen.

I Sverige pratar man även om funktionsvariation.
Det betyder att alla fungerar på olika sätt.
Ingen fungerar bättre eller sämre än någon annan
utan vi fungerar helt enkelt olika.

Ibland pratar man om funkis.
Det är ett ord som ofta används av en person med funktionsnedsättning själv,
man kan t.ex. säga att ”jag är funkis”.

 

 

Frank Lundgren